Jak często szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli?

Jak często szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli? Nie da się ukryć, że szkolenia w zakresie BHP są czymś obowiązkowym. Co godne podkreślenia, dotyczy to również nauczycieli. Wiele osób, które chciałyby pracować w tym zawodzie być może stresują się wcześniej wspomnianym kursem – zupełnie niepotrzebnie, bowiem jest to tylko formalność, z którą z pewnością sobie poradzimy bez większych kłopotów. Od jakiego szkolenia powinniśmy rozpocząć w przypadku nauczycieli? Czym charakteryzują się szkolenia BHP dla pracowników oświaty? Jakie formy szkolenia są dopuszczalne? Jakie zasady szkolenia okresowego BHP należy brać pod uwagę? Chcemy serdecznie zaprosić do lektury poniższego wpisu, w którym rozwiewamy wszelkie wątpliwości w tym zakresie. 

Od jakiego szkolenia powinniśmy rozpocząć w przypadku nauczycieli?

Nauczyciele, którzy rozpoczynają pracę w określonej placówce odbywają szkolenia wstępne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że dzielą się one na instruktaż ogólny i ten stanowiskowy- przygotowuje on do tego, aby bezpiecznie wykonywać poszczególne obowiązki. W sytuacji, gdy pomimo zajmowania tego samego stanowiska zaszyłyby znaczące zmiany w zakresie podstawowych czynności, wówczas instruktaż powinien zostać powtórzony. Od momentu rozpoczęcia pracy nauczyciel odbywa swoje pierwsze szkolenie okresowe w zakresie BHP. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że jeśli chodzi o stanowisko kierownicze, to pierwsze okresowe szkolenie jest przewidziane do pół roku od momentu, w którym zdecydowaliśmy się na zatrudnienie. Jak długo jest jednak ważne ukończone szkolenie? W przypadku nauczycieli szkolenie okresowe powtarza się nie rzadziej niż 5 lat. 

Czym charakteryzują się szkolenia BHP dla pracowników oświaty?

Jak często szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli?
Jak często szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli?

Na pierwszy rzut oka może się nam wydawać, że nauczyciele w związku ze specyfiką pracy mogą wykonywać szkolenia z częstotliwością taką, jak dla stanowisk administracyjnych i biurowych. Warto jednak mieć świadomość tego, że poprzez dodatkowe zagrożenia należą do innej grupy stanowisk, których charakter jest związany z narażaniem na szkodliwe czynniki dla zdrowia, niebezpieczne lub uciążliwe. Zasady szkolenia pracowników w zakresie BHP znaleźć można w RMGiP (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku.

Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że w programie poza tematyką BHP jest również przeciwpożarowa ochrona, jak również zasady udzielania pierwszej pomocy. Jest to szczególnie ważne, bowiem dzięki temu pracownik wie, jak postępować w sytuacjach, które powszechnie nazywane są awaryjnymi. Program ten należy opracowywać dość skrupulatnie- kluczowe jest zachowanie wytycznych, które wynikają bezpośrednio z rozporządzenia. Szkolenie BHP obejmuje chociażby zróżnicowane regulacje prawne, zasady organizacji naszego stanowiska pracy, tematykę ochrony, zakres obowiązków, informacje dotyczące oceny zagrożeń. Jak zatem można zauważyć, z praktycznego punktu widzenia szkolenia BHP nauczycieli nie różnią się od tych na innych stanowiskach, jak chociażby księgowy, informatyk. 

Jakie formy szkolenia są dopuszczalne?

Jest jeszcze jedna kwestia, którą z pewnością warto poruszyć w przypadku pracowników oświaty. Okazuje się bowiem, że szkolenie może odbywać się zarówno w formie seminarium, jak również kierowanego samokształcenia. W tym drugim przypadku wykorzystywane są materiały, które przekazywane są przez organizatora. Przykładowo coraz większą popularnością cieszą się szkolenia BHP online. Jeśli chodzi o stanowiska robotnicze, to dopuszczalny jest tylko i wyłącznie instruktaż, co jest jak najbardziej zrozumiałe. 

Zobacz koniecznie szkolenia:

Jakie zasady szkolenia okresowego BHP należy brać pod uwagę?

Aby nieco lepiej zrozumieć podstawowe zasady związane z BHP, w pierwszej kolejności warto się z nimi zapoznać. Jeśli chodzi o szkolenie okresowe, to odbywane jest przez pracowników i inne osoby, które zajmują się kierowaniem pracownikami- w sposób szczególny dotyczy to brygadzistów, kierowników i mistrzów. Do szkolenia okresowego są zmuszeni również osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych, jak również pracownicy inżynieryjno-techniczni, wśród których najczęściej wyróżnia się projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, organizatorów produkcji, technologów. Nie w sposób nie wspomnieć o pracownikach służby BUP, a także inne osoby, które wykonują zadania tej służby. Kolejną grupą osób są pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których charakter pracy w sposób szczególny narażony jest na czynniki, które uznawane są powszechnie jako szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne lub uciążliwe. Jak można zatem zauważyć, szkolenie okresowe BHP dotyczy niemalże każdego- warto mieć to na uwadze. 

Podsumowując wszystkie zdobyte informacje, jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie higienicznych i przede wszystkim w pełni bezpiecznych warunków pracy. Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa (również dla nauczycieli) jest obowiązkowe- zarówno szkolenie wstępne, jak i to okresowe. To drugie powinno odbywać dokładnie co 5 lat.