Czym pomoc adwokata jest potrzebna podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Problemy z nadmiernym zadłużeniem dotykają coraz większej liczby Polaków. Tym samym rośnie zainteresowanie dostępnymi metodami pozwalającymi zredukować lub całkowicie pozbyć się długów. Szczególnie dużą popularnością cieszy się ogłaszanie upadłości konsumenckiej. Oczywiście nie wystarczy samo złożenie wniosku. Musimy spełnić kilka kluczowych warunków, zanim będziemy mogli liczyć na pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy przez sąd upadłościowy. Z tego powodu warto zasięgnąć pomocy adwokata z doświadczeniem w podobnych sytuacjach. Zajmowanie się tym na własną rękę jest niewskazane.

Główne warunki do spełnienia przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości uprawniony jest przede wszystkim dłużnik. Jedynie w konkretnie określonych przypadkach ma do tego prawo wierzyciel. Taki wniosek zostaje rozpatrzony przez sędziego. To właśnie on zadecyduje, czy należy go uwzględnić. W tym celu muszą zostać spełnione dwa główne warunki. Chodzi przede wszystkim o niewypłacalność dłużnika. Ta została zdefiniowana w ustawie o prawie upadłościowym w artykule 11. Osoba fizyczna musiała stracić zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych, przy czym opóźnienie w spłacie przekracza co najmniej 3 miesiące. Warto zauważyć, że bez znaczenia jest ilość zobowiązań oraz ich kwota. Najważniejszy pozostaje tryb ciągły, nieprzerwany niewypłacalności, która ma jednocześnie charakter stały. Więcej problemów sprawia zazwyczaj drugi warunek. Często potrzebna jest pomoc adwokata, który oceni naszą sytuację i powie nam czy mamy szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość. Chodzi o to, nasze problemy finansowe skutkujące niewypłacalnością nie wynikły z naszego umyślnego i celowego działania. W przeciwnym razie, zgodnie z artykułem 491 prawa upadłościowego, sąd negatywnie rozpatrzy naszą sprawę. Dużo zależy od rodzaju naszych długów. Szczególnie trudno ogłosić upadłość, jeśli borykamy się z zobowiązaniami wynikającymi z hazardu. Wtedy jedynym wyjściem jest udowodnić uzależnienie. Typowemu dłużnikowi może brakować właściwej wiedzy, aby rzetelnie ocenić własną sytuację. Właśnie dlatego wskazane jest korzystanie z usług adwokatów.

Sprawdź również:

Co jeszcze należy wiedzieć o obecnych przepisach prawnych dotyczących upadłości konsumenckiej?

Oczywiście istnieją także inne przesłanki do odrzucenia takiego wniosku. Można do nich zaliczyć między innymi sytuację, w której dłużnik celowo wyzbył się swojego majątku z pokrzywdzeniem wierzycieli. Takie działanie musi być jednak stwierdzone prawomocnie. Musi także minąć co najmniej 10 lat od poprzedniego umorzenia długów w postępowaniu upadłościowym. Jak widzimy, pomimo częściowej liberalizacji przepisów w 2015 roku, udane ogłoszenie upadłości konsumenckiej nadal nie jest pewne. Konieczna jest rzetelna ocena naszej sytuacji finansowej i prawidłowe wyjaśnienie powodów niewypłacalności. Profesjonalni adwokaci poradzą sobie znacznie lepiej w sądzie. Ich zatrudnienie pozwoli znacząco podnieść szanse na pozytywne orzeczenie sędziego. Jeżeli uda się już przekonać sąd, umorzenie zobowiązań będzie niezwykle proste. Istniejący majątek dłużnika zostaje podzielony pomiędzy wierzycieli. Ponadto zostaje ustalony plan spłaty rozłożone na maksymalny okres 3 lat. To sąd decyduje, w jakiej kwocie należy spłacić istniejące zobowiązania i jaka część długu zostanie umorzona. Zazwyczaj pozbędziemy się znaczącej części zadłużenia, sięgającej nawet do 90% jego wysokości. O ile możemy mieć problemy z doprowadzeniem do ogłoszenia upadłości, jeśli nam się to uda, to sąd znacząco redukuje nasze długi.

Zobacz również:

 

Nadchodzące zmiany w przepisach od marca 2020 roku

 Przekonanie sądu o braku winy w niewypłacalności będzie miało miejsce podczas postępowania już po ogłoszeniu upadłości. To, czy wniosek zostanie uwzględniony, zależy wyłącznie to tego, czy dany dłużnik może zostać uznany za niewypłacalnego zgodnie z prawem upadłościowym. Praca sądów zostanie znacząco usprawniona, gdyż upadłość będzie mógł ogłosić także referendarz sądowy. Powinno się to znacząco przyczynić do poprawienia sytuacji z ogromną ilością wniosków przytłaczających sądy upadłościowe. Natomiast samo umorzenie długów będzie zależało właśnie od przyczyn niewypłacalności dłużnika. Istotną nowością jest to, że wierzyciele będą w stanie wypowiedzieć się na temat zachowania osoby składającej wniosek w odniesieniu do spłacania swoich zobowiązań. Sądy wezmą to pod uwagę, gdy będą ustalać, dlaczego dłużnik znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Tym samym wierzyciele zyskują możliwość wpływania na wyniki postępowania. Na wyróżnienie zasługują trzy główne rodzaje sytuacji. W pierwszej z nich dłużnik nie jest winny swojej niewypłacalności. W takim przypadku spłata przebiegnie na podobnych zasadach do tych obowiązujących obecnie. Oprócz tego sądu rozróżniają sytuacje, w których dłużnik doprowadził do niewypłacalności celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Dopiero wtedy można znacząco odczuć nowe przepisy. Jedyne co pozostało bez zmiany, to potrzeba zaangażowania po naszej stronie adwokata, jeśli zamierzamy ogłosić upadłość konsumencką.