Kiedy biuro rachunkowe wystawia fakturę?

Kiedy biuro rachunkowe wystawia fakturę? Osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej muszą zdawać sobie sprawę z tego, kiedy konieczne okaże się wykazanie podatku VAT. Niestety kwestia ta jest dość problematyczna, niejednoznaczna, często jest przedmiotem interpretacji organów skarbowych. Warto jednak posiąść podstawowe informacje w tym temacie, aby doskonale odnajdywać się w niemalże każdej sytuacji.

Jakie są zasady ogólne związane z obowiązkiem podatkowym? Jakie wyjątki występują w przypadku obowiązku podatkowego? Jak duże znaczenie ma przedmiot interpretacji w usługach księgowych? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników.

Jakie są zasady ogólne związane z obowiązkiem podatkowym?

W pierwszej kolejności powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zapisy ustawy o VAT doskonale wskazują ogólne, podstawowe zasady, kiedy dokładnie konieczne jest rozliczenie podatku VAT.

Gdybyśmy zwrócili uwagę na art. 19a ust. 1, wówczas moglibyśmy dojść do wniosku, że obowiązek podatkowy powstaje wtedy, gdy dokonana zostanie dostawa towarów, ewentualnie wykonanie usług. Jeśli natomiast rzucimy okiem na ust. 8, natrafimy na opcjonalny zapis, że o ile wcześniej otrzymano część zapłaty lub jej całość (w szczególności przedpłata, zaliczka), wówczas obowiązek podatkowy powstaje razem z chwilą otrzymania. Jest to z pewnością godne zapamiętania, bowiem wbrew pozorom może mieć ogromne znaczenie w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która będzie przez nas rozliczana w przyszłości.

Jakie wyjątki występują w przypadku obowiązku podatkowego?

We wcześniej wspomnianej umowie wyróżniono także pewne wyjątki, w przypadku występowania których obowiązek podatkowy powstaje w odmiennym momencie. Jeden z nich jest ściśle powiązany ze stałą obsługą prawną czy też biurową. W art. 19a ust. 5 pkt 4 lit b zawarto zapis, że obowiązek podatkowy powstaje wtedy, gdy rozpocznie się proces wystawienia faktury. Nie trzeba być jednak specjalistą, aby móc wywnioskować, że fakturę wystawia się nie później, niż razem z upływem terminu płatności. Jest to więc odpowiedź na tytułowe pytania. Z reguły ewentualne wątpliwości są powiązane z tym, że usługi księgowe zliczają się do kategorii obsługi biurowej i prawnej, a może nie.

Jak duże znaczenie ma przedmiot interpretacji w usługach księgowych?

Obowiązki podatkowe w biurze rachunkowym ekb.szczecin.pl/ powstają zgodnie z ogólną zasadą, która mówi, że podatek płaci się w sytuacji wykonania usługi. W praktyce problematyczna okazuje się jednak kwestia tego, że niejednokrotnie określenie pewnych kwestii jest dość problematyczne, m.in. tej, kiedy ma miejsce faktyczne zakończenie usługi. Przykładowo usługi księgowania dokumentów czy też usług przygotowania wyliczeń podatków mają termin graniczny, którym jest 25-ty dzień miesiąca. to właśnie wtedy dokonuje się wysyłania deklaracji VAT.

Jeżeli jednak biuro posiada wielu klientów, dla których usługa wykonywana jest w różnych terminach, wyznaczenie poprawnego terminu sprzedaży każdej faktury to kwestia dość problematyczna. Godny uwagi jest zapis art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. Na jego podstawie możliwe jest wywnioskowanie, że usługa, dla której ustalane są terminy płatności następujących po sobie uznawana jest za wykonaną z upływem okresu, do którego płatności się odnoszą.

W jaki sposób zawrzeć umowę z biurem rachunkowym i na co zwrócić uwagę?

Kiedy biuro rachunkowe wystawia fakturę?
Kiedy biuro rachunkowe wystawia fakturę?

Nie trzeba być specjalistą, aby móc wywnioskować, że kluczowa jest kwestia zawarcia umowy pomiędzy biurem rachunkowym, a danym przedsiębiorcą czy też firmą. Na jej podstawie możliwe jest każdorazowo określenie praw i obowiązków. Musimy określić obowiązki, które nakładane są na biuro księgowe. Mogą one dotyczyć różnych spraw. Do najczęściej spotykanych zaliczyć możemy jednak rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej, zakres obowiązków, sporządzanie deklaracji podatkowych, obliczanie składek na ubezpieczenia, ewidencja środków trwałych, ewidencja dla potrzeb podatku VAT, wydatki związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Pomimo tego, że w zdecydowanej większości przypadków biura mogą pochwalić się własnym wzorem umowy, przedsiębiorca danej firmy może negocjować jej warunki. Dodatkowo istnieje możliwość dodawania własnych umów i zapisów. Umowa jest niezwykle istotnym elementem, bowiem to właśnie ona nakłada zarówno obowiązki, jak i prawa dla obu stron. Jest to pewnego rodzaju zobowiązanie również dla firmy, bowiem konieczne będzie regularne uiszczenie wcześniej wspomnianego i umówionego wynagrodzenia.

Dodatkowo przedsiębiorca będzie zmuszony do tego, aby dostarczać niezbędną dokumentację do rachunkowego biura i to we wcześniej określonych terminach. Na tej podstawie możliwe jest egzekwowanie odpowiedzialności biura rachunkowego. Umowa pomiędzy firmą i biurem rachunkowym powinna być odpowiednio przemyślana, dobrze skonstruowana, aby obie strony doskonale zdawały sobie sprawę z tego, z jakimi obowiązkami i przywilejami mogą się liczyć.