Zawód detektywa

Szacuje się, iż w naszym kraju działa kilkaset detektywów posiadających licencję. Praca na stanowisku detektywa jest z pewnością pełna wrażeń, aczkolwiek czasami stresująca. Wiele osób chciałoby świadczyć usługi detektywistyczne, jednakże nie każdy może zostać detektywem. Warto więc wiedzieć jakimi cechami musi charakteryzować się przyszły detektyw, jak zdobyć licencję i otworzyć swoje biuro detektywistyczne.

Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry detektyw?

  1. Dobry detektyw powinien przede wszystkim mieć spore doświadczenie w różnych sprawach. Jego techniki powinny być również skuteczne. Musi umieć działać we właściwy sposób, aby osiągnąć dobre rezultaty swojego działania. Profesjonalny detektyw wie jak pracować, aby nie rzucać się zbytnio w oczy.
  2. Osoba świadcząca usługi detektywistyczne powinna być komunikatywna, w łatwy sposób nawiązywać kontakt z ludźmi. Musi wzbudzać u nich zaufanie, jest to bardzo istotne. Detektyw bowiem musi uzyskiwać potrzebne informacje od osób, dzięki którym jest w stanie rozwiązać daną sprawę.
  3. Detektyw musi być niezwykle dyspozycyjny, nie jest to praca w wyznaczonych godzinach, przez 8 godzin. Nigdy nie jest w stanie przewidzieć, ile dana akcja zajmie czasu, kiedy pojawi się nowy przydatny ślad w sprawie, który będzie trzeba szybko sprawdzić. Czasem zdarzają się długie obserwacje danej osoby, które są niezbędne do potwierdzenia swoich przypuszczeń.
  4. Istotną cechą każdej osoby świadczącej usługi detektywistyczne jest cierpliwość. Niekiedy detektyw musi obserwować daną osobę i przebywać w jednym miejscu nawet przez paręnaście godzin. Może być to męczące i nużące, jednak profesjonalny detektyw musi być przygotowany na taką ewentualność.

Warunki konieczne do spełnienia, aby móc ubiegać się o licencję detektywa:

  • Trzeba mieć ukończone 21 lat
  • Konieczna jest jasna przeszłość prawna, nie może się także toczyć przeciwko nam żadne postępowanie o umyślne przestępstwo
  • Niezbędne jest orzeczenie lekarstwo o sprawności umysłowej oraz dobrej kondycji psychicznej
  • Musimy mieć minimum średnie wykształcenie
  • Zdolność do czynności prawnych
  • Polskie obywatelstwo, albo obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Jak wygląda egzamin, dzięki któremu zdobędziemy licencję detektywa?

Egzamin na detektywa jest przeprowadzany w sposób centralny, raz w roku przez Komendanta Głównego Policji. Osoba, która chciałaby do niego przystąpić, musi złożyć pisemny wniosek do Komendanta Głównego Policji, do maksymalnie 30 dni przed planowanym terminem egzaminu. Trzeba także koniecznie uiścić opłatę egzaminacyjną, która wynosi 20 procent przeciętnej pensji w gospodarce narodowej z ostatniego kwartału poprzedniego roku. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Wśród zagadnień poruszanych na egzaminie znajduje się sposób organizacji oraz funkcjonowania organów ścigania, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, kryminologia, kryminalistyka.

Z jakich względów warto zatrudnić się w agencji detektywistycznej?

 Usługi detektywistyczne w detektyw24.waw.pl cieszą się coraz większym popytem. Profesjonalna agencja detektywistyczna zatrudnia jedynie świetnie wykwalifikowanych detektywów ze sporym doświadczeniem. Agencja ma przede wszystkim wiele kontaktów i znajomości, do niektórych osób nie będziemy w stanie dotrzeć w pojedynkę. Bardzo często, aby rozwiązać daną sprawę, konieczna jest do tego całodobowa obserwacja pewnych osób. Działając samemu, nie ma takiej możliwości, trzeba wówczas samemu zatrudnić dodatkowo kogoś do pomocy. Osoby śledzone nie mogą zauważyć, iż są przez kogoś obserwowane, z tego względu nie warto angażować w sprawę inne osoby, które nie zawsze mają doświadczenie w pracy tego typu. Warto więc zatrudnić się w agencji detektywistycznej, zrzeszającej jedynie profesjonalistów, albo samemu otworzyć taką działalność.

O czym należy pamiętać, świadcząc usługi detektywistyczne w agencji?

Przede wszystkim przedsiębiorca świadczący usługi detektywistyczne musi zawrzeć ze swoim klientem umowę. Powinien prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnionych w firmie detektywów i zawieranych, oraz realizowanych umów. Należy także przedstawić tę dokumentację na żądanie organu upoważnionego do kontroli. Detektyw posiadający licencję musi poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Ile właściwie zarabia prywatny detektyw?

Na wysokość zarobków wpływa wiele różnych czynników. Istotny jest rodzaj danych spraw, zdarzają się również niezwykle wysokie koszty. Niekiedy należy korzystać z pomocy informatorów oraz specjalistycznych sprzętów. Najwyższymi zarobkami może oczywiście cieszyć się właściciel firmy świadczącej usługi detektywistyczne. Detektyw natomiast zarabia minimalnie 20 złotych za godzinę, o ile nie posiada on licencji. Jeśli detektyw ma wyrobioną licencję, wówczas może liczyć na zarobek około 30 złotych na godzinę. Zarobki zależne są oczywiście także od ilości zleceń w miesiącu, ich stopniu trudności i to jak szybko detektyw rozwikła sprawę. Wynagrodzenia detektywów są większa w dużych miastach takich jak Warszawa czy Kraków.